Boşanma Davasını Nasıl Açılır ?

Boşanma avukatları, Türkiye medeni hukukunun alt dallarından birisi olan aile hukuku anlaşmazlıklarından ve uyuşmazlıklarından ortaya çıkan boşanma, velayet, mal paylaşımı ya da nafaka gibi hukuki davaları üstlenen avukatların halk dilinde… Read more

Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu

Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu Ankara’nın 18. yüzyıldan kalma bir resmi. Bu anonim eser Hollanda’daki Rijksmuseum’dadır. Güçlü istihkamı sebebiyle 1071-73 yılları arasında Türk akınlarına karşı koyan Ankara’nın Artuk Bey veya Dânişmend… Read more